Senson Oy:n viestintäpolitiikka

Senson Oy:n viestinnän tehtävänä on edistää yrityksemme ja sen yhteistyökumppaneiden välistä liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti oikeaa tietoa Sensonin tavoitteista ja toiminnasta.

Sensonin viestintäpolitiikka perustuu avoimuuteen, luotettavuuteen sekä oikea-aikaiseen ja sidosryhmien tarpeita palvelevaan tiedon tuottamiseen.

Viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kertoa Sensonin nykyisille ja tuleville asiakkaille yrityksemme tuottamasta lisäarvosta. Viestinnän päälinjaus pohjautuu Sensonin strategiaan ja sen pohjalta määriteltyihin ydinviesteihin, joissa korostetaan ratkaisukeskeisyyttä ja toiminnan korkeaa laatua.

Sensonin ulkoisesta viestinnästä vastaa yhtiön toimitusjohtaja.